Typy čistírny odpadních vod

Domácí čistírny odpodních vod se vyrábějí v několika verzích:

 • standardní ČOV
  • bez pískového filtru
  • s pískovým filtrem
 • ČOV ovládaná automatem
  • bez pískového filtru 
  • s pískovým filtrem
 • ČOV s akumulační nádrží
  • bez pískového filtru
  • s pískovým filtrem

 

Čistírna odpadních vod bez pískového filtru

Čistírna odpadních vod - standart

Účinnost čistírny vod bez filtračního zařízení je 95%  a přečištěná voda z čistírny  se může vypouštět do obecní kanalizace (kanalizace pro veřejnou potřebu), do vodních toků, do nádrží (zásobník vody na zalévání zahrady).

Biologická čistírna odpadních vod využívá patentovaný princip činnosti založený na střídání průtočné a regenerační fáze.  

Jedná se o standartní ČOV, která obsahuje vestavěnou zvukovou signalizaci indikující havarijní stav. Další součástí je kalojem pro aerobní stabilizaci kalu a parotěsné, zateplené víko.

Celá technologie čistírny odpadních vod je vyjimatelná pro lepší přístup při servisních pracích.

 

Čistírna odpadních vod s pískovým filtrem

čistírna s pískovým filtrem

ČOV Topas s pískovým filtrem zvyšuje účinnost čistírny na více než 98%. Voda vytékající z čistírny je tak čirá a nezapáchající, která dosahuje charakteristik užitkové vody. Předčištěné odpadní vody lze vypouštět tak jako z ČOV bez pískového filtru, navíc do vsaku(přímo do země přes vsakovací studnu).

Čistírna využívá unikátní technické řešení, které je jedinečné v EU. Obsahuje vestavěný pískový filtr na mechanické dočištění vody. Aby nedošlo k ucpání filtru je automaticky pročišťován několikrát denně.Čistírna odpadních vod ovládaná automatem

ČOV TOPAS - Automatic je plně automatizována pomocí elektronické řídící jednotky.

ČOV TOPAS Automatic se dodává ve dvou provedeních:

 • bez pískového filtru
 • s pískovým filtrem 

Čistírna odpadních vod ovládaná automatem Vám ušetří provozní náklady, při sníženém přítoku surových splašků snižuje dodávky energií. Chod čistírny ovládá místo řídícího plováku tlaková sonda.

 

Čistírna odpadních vod s akumulační nádrží

Čistírna odpadních vod TOPAS s akumulační nádrží je jedna nádoba, ve které je umístěna samotná čistírna odpadních vod Topas a akumulační nádrž na vyčištěnou vodu pro další využití například na zálivku. 

Čistírna odpadních vod TOPAS s akumulační nádrží se dodává ve dvou verzích:

 • bez pískového filtru
 • s pískovým filtrem 

 


Načítá se...