Refernce vodní díla

Projekty, inženýrská činnost a realizace

V oblasti staveb vodních děl:

 

Rok 2014

 1. Mlčoch – Dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby, Splašková kanalizace s ČOV
 2. Malota – Dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby, Splašková kanalizace s ČOV
 3. MINIMI WOOD s.r.o. – Dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby, Splašková kanalizace s ČOV
 4. DUPLOMONT s.r.o. – Dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby, Dešťová kanalizace, zpevněné plochy, ORL, inženýrská činnost
 5. Moškoř – Dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby, Splašková kanalizace s ČOV a LT, inženýrská činnost
 6. Volfová – Dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby, Splašková kanalizace s ČOV, inženýrská činnost
 7. Gebauer - Dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby, Splašková kanalizace s ČOV
 8. Kordas, Kozelská -Dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby, Splašková kanalizace s ČOV
 9. Ponc - Dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby, Splašková kanalizace s ČOV a dešťová kanalizace do vsaku
 10. Śmiga - Dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby, Splašková kanalizace s ČOV

 

Rok 2013

 1. Nogol – projekt splaškové kanalizace s ČOV, inženýrská činnost
 2. Ďurovič – projekt splaškové kanalizace s ČOV
 3. Pomp – projekt splaškové kanalizace s ČOV
 4. Pavelek – projekt splaškové kanalizace s ČOV
 5. Haladějová – projekt splaškové kanalizace s ČOV
 6. Kladziwa – projekt splaškové kanalizace s ČOV
 7. Miková – projekt splaškové kanalizace s ČOV, inženýrská činnost
 8. Janečková – projekt splaškové kanalizace s ČOV, inženýrská činnost
 9. Hlavica – projekt splaškové kanalizace s ČOV
 10. Obec Hrabyně – projekt splaškové kanalizace s ČOV
 11. Kocvelda – projekt splaškové kanalizace s ČOV
 12. Valčák – projekt splaškové kanalizace s ČOV
 13. Tureček – projekt splaškové kanalizace s ČOV
 14. Šimčík – projekt splaškové kanalizace s ČOV
 15. Klučka – projekt splaškové kanalizace s ČOV
 16. Dedek – projekt splaškové kanalizace s ČOV
 17. Novák – projekt splaškové kanalizace s ČOV
 18. Kaštovský – projekt splaškové kanalizace s ČOV

 

Rok 2012

 1. Domes - projekt splaškové kanalizace s ČOV
 2. Ing.arch. Vysloužil - projekt splaškové kanalizace s ČOV, CHKO Beskydy
 3. Gomola - projekt splaškové kanalizace s ČOV, CHKOAP, povodí Moravy
 4. Ausficír - řešení likvidace splaškových vod
 5. Chobot - projekt splaškové kanalizace s ČOV
 6. Kaločová - projekt splaškové kanalizace s ČOV
 7. Laitner - projekt splaškové kanalizace s ČOV
 8. Martynek - projekt splaškové kanalizace s ČOV
 9. Molnár - projekt splaškové kanalizace s ČOV
 10. Palička - projekt splaškové kanalizace s ČOV
 11. Sehnal st. - projekt splaškové kanalizace s ČOV
 12. Skokan - HG posudek pro vsak předčištěných odpadních vod do vod podzemních
 13. Sýkora - projekt splaškové kanalizace s ČOV
 14. Šedlovský - projekt splaškové kanalizace s ČOV

 

Rok 2011

 1. Ing.Hejna - projekt splaškové kanalizace s ČOV
 2. Zajac - projekt splaškové kanalizace s ČOV
 3. Lázně Karlova Studánka - projekt odvodnění parkoviště s ORL
 4. Ostravská univerzita - vzorkování odpadních vod, aplikace enzymů v lapáku tuků
 5. Goralčíková - projekt splaškové kanalizace s ČOV
 6. Nagy - projekt splaškové kanalizace s ČOV - zrealizováno v roce 2011
 7. Ing.Bierský - projekt splaškové kanalizace s ČOV - 2x
 8. Lasáková - projekt splaškové kanalizace s ČOV
 9. OSBD Opava - projekt splaškové kanalizace s ČOV, inženýrská činnost, realizace stavby (stavební dozor - 2012) (obr.1)
 10. Armatury group, a.s. - projekt rekonstrukce ČOV, realizace v roce 2011 (obr.2 a 3)
 11. Pejčoch - projekt splaškové kanalizace s ČOV
 12. Foldyna - projekt splaškové kanalizace s ČOV, zrealizováno v roce 2011
 13. Kuča - projekt splaškové kanalizace s ČOV
 14. Trubač - projekt splaškové kanalizace s ČOV
 15. Návrat - projekt splaškové kanalizace s ČOV, projekt vodovodu, plynovodu a prodloužení STL plynovodu
 16. Prchalová - projekt splaškové kanalizace s ČOV
 17. Sehnal - projekt splaškové kanalizace s ČOV
 18. Klajmonová - projekt splaškové kanalizace s ČOV, (obr.4)
 19. Lichtblau - projekt odvodnění území
 20. Vitala - inženýrská činnost - RD, ČOV, přípojky
 21. Černý - projekt splaškové kanalizace s ČOV