Publikace o ČOV

Provádím také konzultační činnost a píši odborné publikace, které poskytují informace nejen lidem z oboru, ale i běžným občanům.

 

Odborné články

Zajímavé články z oboru kanalizace, zpracování splaškových vod a hlavně čistíren odpadních vod.

 

Zpravodaj Armatury Group a.s.

Zpravodaj Armatury Group

Odborný článek napsaný pro zpravodaj společnosti Armatury Group a.s.

Článek je psán pro každého majitele nemovitosti jelikož je povinen zajistit likvidaci odpadních vod.
Pojednává o tom jaký je rozdíl mezi septikem, žumpou a domovní čistírnou odpadních vod.

Článek byl napsán ve spolupráci s ekoložkou Ing. Zuzanou Slanou.

Stáhnout v PDF


Načítá se...