Čistička odpadních vod

 

Nejsnažší možnost, jak pořídit čistírnu odpadních vod (ČOV)

Čistírna Odpadních Vod je zařízení, které je zkonstruované na čistění odpadních vod. Jedno z řešení, které nabízíme je čistírna odpadních vod řady TOPAS. Tato řada je domovní čistírnou odpadních vod, tedy vhodná pro rodinné domy, chaty a penziony. Její kapacita je dimenzována až na 125 trvale napojených osob. Její řešení umožňuje krátkodobě (cca 2 dny) překročit kapacitu až na 200%.
Čistička odpadních vod je postavena na principu větších aktivačních čistíren, a proto využívá kontinuálního a diskontinuálního průtoku aktivační nádrže. Pracuje na principu biologického čištění odpadních vod aktivovaným kalem. ČOV TOPAS se dodává ve dvou variantách provedení a to bez pískového filtru nebo s pískovým filtrem (příplatek za filtr).

 Ekoax COV

Potřebujete čističku do domácnosti?

Řešení domácí čistírny odpadních vod s pískovým filtrem dosahuje účinnosti čištění 98%. To znamená, že na odtoku je čirá nezapáchající voda, která je vhodná k dalšímu užití (velmi podobná užitkové vodě), třeba jako závlaha zahrady. Při použití pískového filtru nedochází k jeho ucpání, jelikož je až 5x denně automatiky prán.

 

Instalace čističky je jednoduché

Čistírna odpadních vod - EkoAx Čistírna odpadních vod TOPAS je samonosná plastová nádrž. Její osazení probíhá do výkopu, jehož dno je vyloženo štěrkopískem. Do takto upraveného výkopu se vloží ČOV, která je pak obsypána původní prosetou zeminou. Pokud to podloží nedovoluje, musí být ČOV posazena do betonového krytu. V obou případech pak nad povrch vykukuje pouze víko nádrže a to pouhých 15cm.

Po osazení si můžete vybrat ze dvou možností přítoku splašků. Čistírna odpadních vod může být osazena i pod hladinou spodní vody. ČOV je nutné odvětrávat přítokovým kanalizačním potrubím nad střechu objektu. Čistírna TOPAS se připojuje na el. síť.

 

Proč mít Čovku doma?

Minimální zastavěná plocha, malý odběr el. energie, jednoduchost, spolehlivost. ČOV neobsahuje žádné pohyblivé součástky, jednoduchá instalace, nehlučný provoz, automatická signalizace správné funkce. 

 

Uvažujete o koupi čistirny odpadních vod?

Pro více infromací mě kontaktujte na telefoním čísle +420 725 010 255 nebo přes kontaktní formulář Kontaktujte nás.

Poradíme Vám, volejte Ing.Ivo Axmanna - 725 010 255

cisticka odpadnich vod letak 2
cisticka odpadnich vod letak
3
4

ČOV


Načítá se...